Isiguquli kumgama eselundini kunye nelanga eliqaqambileyo kuye - Thembela inkqubo

Yithemba inkqubo

  • Imbewu ikhula ebumnyameni
  • Iidayimani ziyanyibilika phantsi koxinzelelo
  • Ioli icinezelwa kwiminquma
  • Iidiliya ziyacolwa zenze iwayini.

    Ukuba uziva utyumkile, ucinezelwe, ebumnyameni, okanye uphantsi koxinzelelo, ukwimeko ephezulu yenguqu ethembele kwinkqubo.