Máy biến áp ở phía xa trên đường chân trời với mặt trời chiếu rọi - Tin tưởng vào quá trình

Tin tưởng vào quá trình

  • Hạt giống mọc trong bóng tối
  • Kim cương kết tinh dưới áp lực
  • Dầu được ép từ ô liu
  • Nho được nghiền nhỏ để làm rượu.

    Nếu bạn cảm thấy bị đè bẹp, bị ép, trong bóng tối hoặc bị áp lực, bạn đang ở trạng thái chuyển đổi tối cao, hãy tin tưởng vào quá trình.