Transformer sa di kalayuan sa abot-tanaw na may sikat ng araw sa kanya - Tiwala sa proseso

Tiwala sa Proseso

  • Lumalaki ang mga binhi sa kadiliman
  • Ang mga diamante ay nag-kristal sa ilalim ng presyon
  • Ang langis ay pinindot mula sa mga olibo
  • Ang mga ubas ay durog upang makagawa ng alak.

    Kung sa tingin mo ay durog, ay pinindot, sa kadiliman, o sa ilalim ng presyon, ikaw ay nasa kataas-taasang estado ng pagbabago na tiwala sa proseso.