ไม่มีความยุติธรรมไม่มีความสงบสุข

การบริหารความเสี่ยง: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคา USD

, ,
ขั้นตอนแรกในการลดความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex คือการทำความเข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาสกุลเงิน ในบทความนี้เราจะมาดูการลดลงล่าสุดของ USD และสาเหตุที่อาจเกิดขึ้น COVID-19 เกือบ…

ปัจจัยที่มีผลต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ขั้นตอนแรกในการลดความเสี่ยงในการซื้อขายแลกเปลี่ยนคือการเข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาสกุลเงิน ในบทความนี้เราจะมาดูการลดลงล่าสุดของ USD และสาเหตุที่อาจเกิดขึ้น COVID-19 เกือบ…