Transformer-ka masaafada fog ee qorraxdu ka soo dhacayso isaga - aamin nidaamka

Ku kalsoonow nidaamka

  • Abuurku wuxuu ku dhex baxaa mugdiga
  • Dheeman ayaa cadaadinaya markay cadaadis jiraan
  • Saliid ayaa laga soo tuuray saytuunka
  • Canab waa la jajabiyaa si loo sameeyo khamri.

    Haddii aad dareento jajab, cadaadis, mugdi, ama cadaadis, waxaad ku jirtaa xaalad ugu sarreysa oo isbeddel ah aamin nidaamka.