Transformator in de verte aan de horizon met de zon op hem gericht - Vertrouw op het proces

Vertrouw het proces

  • Zaden groeien in de duisternis
  • Diamanten kristalliseren onder druk
  • Olie wordt uit olijven geperst
  • Druiven worden geplet om wijn te maken.

    Als je je verpletterd voelt, onder druk staat, in duisternis of onder druk staat, ben je in een opperste staat van transformatie, vertrouw het proces.