Түншлэлийн хөтөлбөр

Pro Trader гишүүнчлэлийн талаар найз нөхөддөө хэлж, давтагдах комисс олоорой