Transformer amin'ny lavitra eny amin'ny faravodilanitra miaraka amin'ny masoandro mamirapiratra aminy - Matokia ny fizotrany

Matokia ny fizotrany

  • Ny voa dia maniry ao anaty haizina
  • Ny diamondra dia manjavozavo ao anaty tsindry
  • Voahidy avy amin'ny oliva ny menaka
  • Voapotsitra ny voaloboka hanaovana divay.

    Raha mahatsapa ianao fa torotoro, voatsindry, ao anaty haizina, na iharan'ny tsindry, dia ao anatin'ny fanjakana faratampon'ny fanovana ianao matoky ny fizotrany.