គោលការណ៍​ឯកជន

អ្នកផ្តល់សេវាកម្មនឹងមិនជួលលក់ចូលឬប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអំពីអតិថិជនរបស់អតិថិជនឡើយ។ ព័ត៌មាននេះនឹងត្រូវរក្សាទុកជាសម្ងាត់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

យើងប្រមូលអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកដែលទាក់ទងជាមួយយើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលសរុបព័ត៌មានអំពីទំព័រដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលឬទស្សនាទីតាំងប្រហាក់ប្រហែលអាសយដ្ឋាន IP និងព័ត៌មានស្ម័គ្រចិត្តដោយអ្នកប្រើប្រាស់ (ដូចជាព័ត៌មានស្ទង់មតិនិង / ឬការចុះឈ្មោះគេហទំព័រ) ។ ព័ត៌មាននេះ យើងប្រមូលត្រូវបានប្រើដើម្បីកែលម្អមាតិកាគេហទំព័រនិងគុណភាពនៃសេវាកម្មរបស់យើង។

យើងស្នើសុំព័ត៌មានដូចជាឈ្មោះរបស់អ្នកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលអាសយដ្ឋានវិក័យប័ត្រនិងព័ត៌មានកាតឥណទានសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។ យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានសម្រាប់គោលបំណងទូទៅដូចតទៅនេះ៖ ផលិតផលនិងការផ្តល់សេវាកម្មវិក័យប័ត្រអត្តសញ្ញាណនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពប្រសើរឡើងសេវាកម្មទំនាក់ទំនងនិងការស្រាវជ្រាវ។

ខូឃីស៍គឺជាចំនួនទិន្នន័យតិចតួចដែលជារឿយៗរួមបញ្ចូលនូវអត្តសញ្ញាណសម្គាល់អនាមិកដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកពីកុំព្យូទ័ររបស់គេហទំព័រហើយត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ខូឃីស៍ត្រូវបានតម្រូវឱ្យប្រើសេវាកម្មរបស់យើង។ យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីកត់ត្រាព័ត៌មានសម័យបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែកុំប្រើខូឃីស៍ជាអចិន្ត្រៃយ៍។

យើងប្រើអ្នកលក់ភាគីទីបីនិងដៃគូជាដៃគូដើម្បីផ្តល់នូវផ្នែករឹងចាំបាច់កម្មវិធីបណ្តាញការផ្ទុកនិងបច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវការដើម្បីដំណើរការសេវាកម្មដែលបានផ្តល់ជូន។ ទោះបីជាយើងជាម្ចាស់កូដមូលដ្ឋានទិន្នន័យនិងសិទ្ធិទាំងអស់ចំពោះកម្មវិធីក៏ដោយអ្នកនៅតែរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ចំពោះទិន្នន័យរបស់អ្នក។

យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈបុគ្គលក្រោមកាលៈទេសៈពិសេសដូចជាការអនុវត្តន៍តាមដីកាកោះហៅឬនៅពេលសកម្មភាពរបស់អ្នករំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម។

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយនេះជាទៀងទាត់ហើយយើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗក្នុងរបៀបដែលយើងអនុវត្តព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្ញើការជូនដំណឹងទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលបឋមដែលបានបញ្ជាក់សម្រាប់គណនីរបស់អ្នកឬដោយការជូនដំណឹងសំខាន់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្ទេរទិន្នន័យនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Forex Lens ត្រូវបានទទួលដោយឬរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។

គោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះត្រូវបានគេចងក្រងឡើងដើម្បីបម្រើឱ្យអ្នកដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ (PII) ត្រូវបានគេប្រើនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ PII ដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងច្បាប់សិទ្ធិឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសុវត្ថិភាពព័ត៌មានគឺជាព័ត៌មានដែលអាចត្រូវបានប្រើដោយខ្លួនឯងឬជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទាក់ទងឬរកឃើញមនុស្សតែម្នាក់ឬដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងបរិបទ។ សូមអានគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងច្បាស់អំពីរបៀបដែលយើងប្រមូលយកប្រើប្រាស់ការពារឬដោះស្រាយព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយយោងតាមគេហទំព័ររបស់យើង។

តើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីដែលយើងប្រមូលពីមនុស្សដែលចូលមើលវិបសាយគេហទំព័រឬកម្មវិធីរបស់យើង?
នៅពេលបញ្ជាទិញឬចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងតាមភាពសមស្របអ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបញ្ចូលឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលអាស័យដ្ឋានសំបុត្រលេខទូរស័ព្ទព័ត៌មានកាតឥណទានលេខសន្តិសុខសង្គមវាលផ្ទាល់ខ្លួនឬព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតដើម្បីជួយអ្នកក្នុងបទពិសោធន៍។
តើយើងប្រមូលព័ត៌មាននៅពេលណា?
យើងប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកនៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងបញ្ជាទិញសៀវភៅអេឡិចត្រូនិចឆ្លើយតបទៅនឹងការស្ទង់មតិមួយបំពេញសំណុំបែបបទប្រើជជែកផ្ទាល់ឬបើកសំបុត្រជំនួយឬបញ្ចូលព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

ផ្តល់ឱ្យយើងនូវមតិអ្នកប្រើអំពីផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងរុករក

តើយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?
យើងអាចប្រើព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលពីអ្នកនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះចុះឈ្មោះទិញចុះឈ្មោះសម្រាប់ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើងឆ្លើយតបទៅនឹងការស្ទង់មតិឬការប្រាស្រ័យទាក់ទងទីផ្សារការចូលគេហទំព័រឬការប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសគេហទំព័រផ្សេងទៀតមួយចំនួនតាមវិធីដូចខាងក្រោម:

ដើម្បីបដិរូបកម្មបទពិសោធន៍របស់អ្នកនិងអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់នូវប្រភេទមាតិកានិងផលិតផលដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍បំផុត។
ដើម្បីកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីបម្រើអ្នកអោយកាន់តែប្រសើរ។
ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងបំរើអ្នកអោយកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសេវាកម្មអតិថិជនរបស់អ្នក។
ដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រលងការផ្សព្វផ្សាយការស្ទង់មតិឬលក្ខណៈពិសេសគេហទំព័រផ្សេងទៀត។
ដើម្បីដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកបានឆាប់រហ័ស។
ដើម្បីស្នើសុំការវាយតម្លៃនិងការពិនិត្យឡើងវិញនៃសេវាកម្មឬផលិតផល
ដើម្បីតាមដានជាមួយពួកគេបន្ទាប់ពីការឆ្លើយឆ្លងគ្នា (ការជជែកផ្ទាល់អ៊ីម៉ែលឬការសាកសួរតាមទូរស័ព្ទ)

តើយើងការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកដោយរបៀបណា?
វេបសាយរបស់យើងត្រូវបានគេស្កេនជាទៀងទាត់សម្រាប់រន្ធសុវត្ថិភាពនិងភាពងាយរងគ្រោះដែលគេស្គាល់ដើម្បីឱ្យការចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងមានសុវត្ថិភាពបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

យើងប្រើការស្កេន Malware ជាទៀងទាត់។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកនៅពីក្រោយបណ្តាញសុវត្ថិភាពហើយមានតែអ្នកដែលមានសិទ្ធិចូលពិសេសចំពោះប្រព័ន្ធបែបនេះហើយត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់។ លើសពីនេះព័ត៌មានឥណទាន / ព័ត៌មានឥណទានទាំងអស់ដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Secure Socket Layer (SSL) ។
យើងអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពផ្សេងៗគ្នានៅពេលអ្នកប្រើដាក់បញ្ជាទិញបញ្ចូលឬចូលប្រើព័ត៌មានរបស់ពួកគេដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
រាល់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ត្រូវបានដំណើរការតាមរយៈអ្នកផ្តល់សេវាផ្លូវចេញចូលនិងមិនត្រូវបានរក្សាទុកឬដំណើរការលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងទេ។

តើយើងប្រើ "ខូឃីស៍" ទេ?
បាទ។ ខូឃីស៍ជាឯកសារតូចមួយដែលគេហទំព័រឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនផ្ទេរទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធីរុករកបណ្តាញរបស់អ្នក (ប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាត) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធរបស់អ្នកផ្តល់សេវាគេហទំព័រឬសេវាកម្មស្គាល់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកនិងចាប់យកនិងចងចាំព័ត៌មានជាក់លាក់។ ឧទាហរណ៍យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីជួយយើងចងចាំនិងដំណើរការធាតុនៅក្នុងរទេះរបស់អ្នក។ ពួកគេក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយយើងឱ្យយល់ពីចំណូលចិត្តរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើសកម្មភាពគេហទំព័រមុន ៗ ឬបច្ចុប្បន្នដែលជួយឱ្យយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មប្រសើរឡើង។ យើងក៏ប្រើខូឃីស៍ដើម្បីជួយយើងចងក្រងទិន្នន័យសរុបអំពីចរាចរណ៍តំបន់បណ្ដាញនិងអន្តរកម្មតំបន់បណ្ដាញដូច្នេះយើងអាចផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍និងឧបករណ៍គេហទំព័រប្រសើរជាងមុននៅពេលអនាគត។
យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បី:
ជួយចងចាំនិងដំណើរការរបស់របរនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ។
យល់និងរក្សាទុកចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើសម្រាប់ការទស្សនានាពេលអនាគត។
តាមដានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។
ចងក្រងទិន្នន័យសរុបអំពីចរាចរតំបន់បណ្ដាញនិងអន្តរកម្មតំបន់បណ្ដាញដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍និងឧបករណ៍គេហទំព័រប្រសើរជាងមុននៅពេលអនាគត។ យើងក៏អាចប្រើសេវាកម្មភាគីទីបីដែលជឿទុកចិត្តបានដែលតាមដានព័ត៌មាននេះក្នុងនាមយើង។
អ្នកអាចជ្រើសរើសឱ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកព្រមានអ្នករាល់ពេលដែលខូឃីស៍កំពុងត្រូវបានផ្ញើឬអ្នកអាចជ្រើសរើសបិទខូគីទាំងអស់។ អ្នកធ្វើដូច្នេះតាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ដោយសារកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចសូមមើលនៅម៉ឺនុយជំនួយកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីរៀនពីវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីកែប្រែខូឃីស៍របស់អ្នក។
ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ខូឃីស៍នៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់ពួកគេ:
ប្រសិនបើអ្នកបិទខូឃីស៍វានឹងបិទលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃគេហទំព័រ។

ការបង្ហាញភាគីទីបី
យើងមិនលក់ដូរឬផ្ទេរព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការរបស់អ្នកទៅភាគីខាងក្រៅទេលុះត្រាតែយើងផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវការជូនដំណឹងជាមុន។ នេះមិនរាប់បញ្ចូលគេហទំព័រម្ចាស់ផ្ទះនិងភាគីផ្សេងទៀតដែលជួយយើងក្នុងការដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើងធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងឬបម្រើអ្នកប្រើរបស់យើងដរាបណាភាគីទាំងនោះយល់ព្រមរក្សាទុកព័ត៌មាននេះជាការសម្ងាត់។ យើងក៏អាចបញ្ចេញព័ត៌មាននៅពេលវាចេញផ្សាយសមស្របដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់បង្ខំគោលការណ៍គេហទំព័ររបស់យើងឬការពារសិទ្ធិឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឬរបស់អ្នកដទៃ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពត៌មានអ្នកទស្សនាដែលមិនត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យភាគីផ្សេងទៀតសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត។

តំណភ្ជាប់ភាគីទីបី
ជួនកាលតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងយើងអាចរួមបញ្ចូលឬផ្តល់ជូននូវផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ គេហទំព័រភាគីទីបីទាំងនេះមានគោលនយោបាយភាពឯកជនដាច់ដោយឡែកនិងឯករាជ្យ។ ដូច្នេះយើងគ្មានទំនួលខុសត្រូវឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនិងសកម្មភាពនៃគេហទំព័រភ្ជាប់ទាំងនេះទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយយើងស្វែងរកការការពារសុចរិតភាពនៃគេហទំព័ររបស់យើងនិងស្វាគមន៍ចំពោះមតិយោបល់នានាអំពីគេហទំព័រទាំងនេះ។

ក្រុមហ៊ុន google
តម្រូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Google អាចត្រូវបានសង្ខេបដោយគោលការណ៍ផ្សព្វផ្សាយរបស់ Google ។ ពួកគេត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍វិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

យើងប្រើ Google AdSense Advertising នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។
Google ជាអ្នកលក់ភាគីទីបីប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបម្រើពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ការប្រើខុកឃី DART របស់ Google អនុញ្ញាតឱ្យវាដើម្បីបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកប្រើរបស់យើងដោយផ្អែកលើការបើកមើលពីមុនទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងនិងគេហទំព័រផ្សេងទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ អ្នកប្រើអាចបដិសេធការប្រើខូឃីព្រួញភ្លើងដោយទស្សនាគោលនយោបាយភាពឯកជនបណ្តាញរបស់ Google និងមាតិកា។
យើងបានអនុវត្តដូចខាងក្រោម:
ការធ្វើទីផ្សារថ្មីជាមួយ Google AdSense
ការរាយការណ៍ពីការបង្ហាញបណ្ដាញរបស់ Google Display
របាយការណ៍ប្រជាសាស្ត្រនិងចំណាប់អារម្មណ៍
សមាហរណកម្មវេទិកា DoubleClick
យើងរួមជាមួយអ្នកលក់ភាគីទីបីដូចជា Google ប្រើខុកឃីភាគីទីមួយ (ដូចជាខូឃីស៍វិភាគ Google) និងខុកឃីភាគីទីបី (ដូចជាខូគី DoubleClick) ឬអត្តសញ្ញាណភាគីទីបីផ្សេងទៀតដើម្បីចងក្រងទិន្នន័យទាក់ទងនឹងអន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើជាមួយ ចំណាប់អារម្មណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងមុខងារសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគេហទំព័ររបស់យើង។
មិនចូលរួម:
អ្នកប្រើអាចកំណត់ចំណង់ចំណូលចិត្តសម្រាប់របៀបដែល Google ផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកដោយប្រើទំព័រការកំណត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Google ។ ជាជម្រើសអ្នកអាចបដិសេធដោយមើលទំព័រ Opt Out Initiative គំនិតផ្តួចផ្តើមតាមបណ្តាញឬដោយប្រើ Google Analytics Opt Out Browser បន្ថែម។

រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាច្បាប់ការពារសិទ្ធិឯកជន
CalOPPA គឺជាច្បាប់រដ្ឋដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសដែលតម្រូវឱ្យមានវេបសាយពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មអនឡាញដើម្បីប្រកាសគោលនយោបាយភាពឯកជន។ ការឈានដល់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នេះបានពង្រីកលើសពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាដើម្បីតម្រូវឱ្យបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (និងអាចជឿជាក់លើពិភពលោក) ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការវេបសាយប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាលក្ខណៈឯកជនពីអតិថិជនរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាដើម្បីដាក់គោលនយោបាយឯកជនភាពនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីព័ត៌មានដែលប្រមូលបាននិង បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលវាត្រូវបានគេចែករំលែក។ - សូមមើលបន្ថែមនៅ: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
យោងតាម ​​CalopPA យើងយល់ស្របដូចខាងក្រោម:
អ្នកប្រើអាចចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងដោយអនាមិក។
នៅពេលគោលនយោបាយភាពឯកជននេះត្រូវបានបង្កើតយើងនឹងបន្ថែមតំណទៅវានៅលើគេហទំព័ររបស់យើងឬជាអប្បបរមានៅលើទំព័រសំខាន់ដំបូងបន្ទាប់ពីចូលគេហទំព័ររបស់យើង។
តំណគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើងរួមបញ្ចូលពាក្យ "ភាពឯកជន" ហើយអាចរកបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅលើទំព័រដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើ។
អ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពណាមួយ:
នៅលើទំព័រគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើង
អាចផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក:
តាមរយៈអ៊ីមែលមកយើង
ដោយចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក
តើវែបសាយត៍របស់យើងដោះស្រាយសញ្ញាមិនដាស់តឿនយ៉ាងដូចម្តេច?
យើងផ្តល់កិត្តិយសដល់សញ្ញា Do Not Track និងកុំតាមដានកុំព្យូទ័ររោងចក្រឬប្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅពេលយន្តការកម្មវិធីរុករកមិនដាន (DTC) កំពុងដំណើរការ។
តើគេហទំព័ររបស់យើងអនុញ្ញាតិឱ្យមានការប្រព្រឹត្តអាកប្បកិរិយារបស់ភាគីទីបីដែរឬទេ
វាក៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការកត់សម្គាល់ថាយើងអនុញ្ញាតិឱ្យមានការប្រព្រឹត្តិអាកប្បកិរិយារបស់ភាគីទីបី

COPPA (ច្បាប់ការពារសិទ្ធិឯកជនលើបណ្តាញកុមារ)
នៅពេលដែលប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីកុមារអាយុក្រោម 9 ឆ្នាំអាយុស្របាលច្បាប់ស្តីពីការការពារសិទ្ធិឯកជនរបស់កុមារ (COPPA) បានដាក់មាតាបិតាក្នុងការគ្រប់គ្រង។ គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធអ្នកការពារអតិថិជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តវិធានការ COPPA ដែលបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិករគេហទំព័រនិងសេវាកម្មអនឡាញត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារភាពឯកជននិងសុវត្ថិភាពរបស់កុមារនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

យើងមិនមានទីផ្សារជាក់លាក់ចំពោះកុមារដែលមានអាយុក្រោម 9 ឆ្នាំទេ។

ការអនុវត្តន៍ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ
គោលការណ៍អនុវត្តព័ត៌មានសមស្របគោលការណ៍បង្កើតឆ្អឹងខ្នងនៃច្បាប់សិទ្ធិឯកជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគំនិតដែលពួកគេរួមបញ្ចូលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតច្បាប់ការពារទិន្នន័យនៅជុំវិញពិភពលោក។ ការយល់ដឹងពីគោលការណ៍អនុវត្តព័ត៌មានដោយយុត្តិធម៌និងរបៀបដែលពួកគេត្រូវអនុវត្តគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការអនុលោមទៅតាមច្បាប់សិទ្ធិឯកជននានាដែលការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

ដើម្បីឱ្យស្របតាមការអនុវត្តព័ត៌មានសមស្របយើងនឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបដូចខាងក្រោមប្រសិនបើមានការរំលោភបំពានទិន្នន័យកើតឡើង:
យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃធ្វើការ
យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការជូនដំណឹងនៅនឹងកន្លែង
ក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃធ្វើការ
យើងក៏យល់ស្របផងដែរចំពោះគោលការណ៍កាត់បន្ថយបុគគលដែលតម្រូវឱ្យបុគ្គលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រមូលទិន្នន័យនិងអ្នកកែច្នៃដែលមិនគោរពតាមច្បាប់។ គោលការណ៍នេះទាមទារមិនត្រឹមតែបុគ្គលមានសិទ្ធិប្រតិបត្តិប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រើទិន្នន័យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានបុគ្គលម្នាក់ៗប្រើប្រាស់តុលាការឬភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិង / ឬកាត់ក្ដីចំពោះការមិនអនុលោមតាមទិន្នន័យរបស់អ្នកវាយទិន្នន័យ។

ច្បាប់ SPAM អាច
ច្បាប់ CAN-SPAM គឺជាច្បាប់ដែលកំណត់ពីច្បាប់សម្រាប់អ៊ីម៉ែលពាណិជ្ជកម្មបង្កើតតម្រូវការសម្រាប់សារពាណិជ្ជកម្មផ្តល់ឱ្យអ្នកទទួលនូវសិទ្ធិក្នុងការផ្ញើអ៊ីម៉ែលឈប់ពីការផ្ញើទៅពួកគេនិងសរសេរការពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការរំលោភបំពាន។

យើងប្រមូលអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកដើម្បី:
ផ្ញើព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនិង / ឬសំណើឬសំណួរផ្សេងទៀត
ដំណើរការបញ្ជាទិញនិងផ្ញើព័ត៌មាននិងព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងការបញ្ជាទិញ។
ផ្ញើព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មរបស់អ្នក
ផ្សារទៅបញ្ជីសំបុត្ររួមរបស់យើងឬបន្តផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការដំបូងបានកើតឡើង។
ដើម្បីឱ្យស្របតាមកម្មវិធី CANSPAM យើងខ្ញុំយល់ព្រមដូចខាងក្រោម:
មិនត្រូវប្រើប្រធានបទក្លែងបន្លំឬបោកបញ្ឆោតឬអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល។
កំណត់អត្តសញ្ញាណសារជាការផ្សព្វផ្សាយតាមមធ្យោបាយសមរម្យ។
រួមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានរាងកាយនៃទីស្នាក់ការកណ្តាលអាជីវកម្មឬស្ថានកុងស៊ុលរបស់យើង។
ត្រួតពិនិត្យសេវាកម្មទីផ្សារអ៊ីម៉ែលភាគីទីបីសម្រាប់ការអនុវត្តប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ប្រើ។
បោះបង់ការស្នើសុំដកចេញ / មិនចុះឈ្មោះសំណើយ៉ាងរហ័ស។
អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើឈប់ជាវដោយប្រើតំណនៅខាងក្រោមអ៊ីមែលនីមួយៗ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឈប់ទទួលអ៊ីមែលនៅពេលណាមួយអ្នកអាចអ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំ
អនុវត្តតាមការណែនាំនៅផ្នែកខាងក្រោមអ៊ីមែល។

ហើយយើងនឹងដកអ្នកចេញភ្លាមៗ ទាំងអស់ ការឆ្លើយឆ្លង។

ទាក់ទងមកយើង

ប្រសិនបើមានសំណួរទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ភាពឯកជននេះអ្នកអាចទាក់ទងយើងដោយប្រើព័ត៌មានខាងក្រោម។

forexlens.com
២៥០ យ៉ុងផ្លូវលេខ ២២០

តូរ៉ុនតូ, Ontario M5B2M6

ប្រទេស​កាណាដា
888-978-4868
បានកែចុងក្រោយនៅលើ 2018-05-23