ទស្សនវិស័យទីផ្សារ Forex និងការតំឡើងពាណិជ្ជកម្ម: XAUUSD ចុះក្រោម, GBPUSD ឡើង + ច្រើនទៀត

, , , ,
សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គបន្តផ្ទាល់មួយទៀត។ យើងនឹងលើកយកកន្លែងដែលយើងចាកចេញនៅថ្ងៃសុក្រ។ សប្តាហ៍មុនគឺជាសប្តាហ៍ NFP ហើយវាពោរពេញទៅដោយការចេញផ្សាយជាមូលដ្ឋានទោះយ៉ាងណាវាមិនបានបញ្ឈប់យើងពីការទទួលបានច្រើនជាង 300 បន្ទះទេ។ សប្តាហ៍នេះគឺកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់, …