Gwneuthurwr Marchnad Gwers Model Model + AUDNZD & AUDJPY yn weithredol

Mae adroddiadau Flash y Diwydiant Gwasanaethau a Gweithgynhyrchu yn uwch na'r disgwyl yn gyffredinol yn Ardal yr Ewro a dim ond gwallt sy'n swil na'r rhagolwg ar gyfer Doler yr UD. Mae Banc Lloegr yn rhagweld uchafbwynt o chwyddiant o 5% ar gyfer y GBP erbyn ail chwarter 2022. Rydym yn dal i fod yn bullish ar gyfer y DXY ac yn bearish ar gyfer USOIL.

Yn sesiwn fyw heddiw gwnaethom ddadansoddiad llawn o'r Model Prynu Gwneuthurwr Marchnad neu MMBM a sut i gymhwyso cyd-destun i bris wrth brynu naill ai mewn tuedd i fyny neu i lawr, mae hyn yn ein helpu i ddeall sut i ddefnyddio offer fel cofnodion masnach gorau posibl, gan redeg ymlaen. , archebu blociau, gwagleoedd, bylchau ac ati. Ni ddylid defnyddio'r elfennau hyn i fasnachu ar eu pennau eu hunain heb gael y cyd-destun prisiau yn gyntaf. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwylio'r sesiwn wedi'i recordio o heddiw ymlaen i lawrlwytho hwn i'ch ymennydd.

I gael dadansoddiad manwl o farchnadoedd heddiw, gwyliwch y sesiynau Past Live a rag-gofnodwyd wrth i'r stori ddatblygu ar draws sesiynau a recordiwyd yn Llundain ac Efrog Newydd.

Ar gyfer yfory, mae data wedi'i ganoli oherwydd Diolchgarwch felly rydym yn gwylio'r adroddiad CMC rhagarweiniol ac yn disgwyl i'r niferoedd gwirioneddol ddod i mewn uwchlaw'r rhagolwg. Mae mynegai Prisiau PCE Craidd USD hefyd yn edrych i ddod i mewn uwchlaw'r targed. Rydym hefyd yn aros yn agos at funudau FOMC a gallem ddisgwyl sgyrsiau rhif chwyddiant posibl os nad ailbrisio yn seiliedig ar areithiau FOMC yr wythnos diwethaf lle cawsom yr awgrym o Q4 cryf gan y Ffed, ond gallai hyn drosglwyddo i Q1 o 2022 yn dda iawn. .

Peidiwch â cholli'r cyfle i wneud elw gyda'n cymuned. Sicrhewch fynediad llawn anghyfyngedig i ddadansoddiad dyddiol, syniadau masnach a fideos addysg ein masnachwyr i gyd erbyn arwyddo heddiw!