Trawsnewidydd yn y pellter ar y gorwel gyda'r haul yn pelydru arno - Ymddiried yn y broses

Ymddiried yn y Broses

  • Mae hadau'n tyfu yn y tywyllwch
  • Mae diemwntau'n crisialu dan bwysau
  • Mae olew yn cael ei wasgu allan o olewydd
  • Mae grawnwin yn cael eu malu i wneud gwin.

    Os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich gwasgu, yn cael eich pwyso, yn y tywyllwch, neu o dan bwysau, rydych chi mewn cyflwr gweddnewidiol yn ymddiried yn y broses.