Ang transpormador sa layo sa unahan uban ang adlaw nga nagdan-ag kaniya - Salig sa proseso

Salig sa Proseso

  • Ang mga binhi nagtubo sa kangitngit
  • Ang mga brilyante nag-kristal sa ilawom sa presyur
  • Ang lana gipilit gikan sa mga olibo
  • Gidugmok ang ubas aron mahimo nga bino.

    Kung gibati nimo nga nadugmok, gipiit, sa kangitngit, o gipit-os, naa ka sa kataas nga kahimtang sa pagbag-o salig sa proseso.